Sindicato dos Bancarios cobra protocolos sanitarios.